INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?

Dronning Dagmar
Dronning Margrethe 1
Dronning Margrethe 2

Hvad hedder det danske nationalflag?

Dannebrog
Dannevang
Dannevirke

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?

Der er et yndigt land
I Danmark er jeg født
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?

Landsfællesskabet
Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?

Uddannelsesområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område
Sundhedsområdet

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?

I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?

1944
1802
1984

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?

16 år
18 år
20 år

Tillader den danske grundlov censur?

Nej
Ja

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?

Nej
Ja
Næste 10 spørgsmål   Home