INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?

Dronning Margrethe 2
Dronning Margrethe 1
Dronning Dagmar

Hvad hedder det danske nationalflag?

Dannevirke
Dannebrog
Dannevang

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
I Danmark er jeg født
Der er et yndigt land

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?

Landsfællesskabet
Rigsfællesskabet
Nationsfællesskabet

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?

Sundhedsområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område
Uddannelsesområdet

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?

Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?

1802
1944
1984

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?

16 år
20 år
18 år

Tillader den danske grundlov censur?

Ja
Nej

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?

Ja
Nej
Næste 10 spørgsmål   Home