INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?

Dronning Margrethe 2
Dronning Margrethe 1
Dronning Dagmar

Hvad hedder det danske nationalflag?

Dannebrog
Dannevang
Dannevirke

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?

I Danmark er jeg født
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Der er et yndigt land

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?

Landsfællesskabet
Rigsfællesskabet
Nationsfællesskabet

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?

Uddannelsesområdet
Sundhedsområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?

Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?

1984
1944
1802

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?

18 år
20 år
16 år

Tillader den danske grundlov censur?

Nej
Ja

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?

Nej
Ja
Næste 10 spørgsmål   Home||||INDFØDSRETSPRØVEN 2023