INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af køn?

Ja
Nej

Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven?

Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger
Grundloven sikrer alle ret til en bolig
Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en sag ved domstolene

Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,

helt uden nogen begrænsninger
så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
hvis staten har godkendt religionen

På hvilken af følgende måder kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)?

Statsministeren beslutter, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)
Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab)
Folketinget tildeler ved lov udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)

Skal alle danske mænd aftjene værnepligt?

Ja, hvis de er egnede og har en højde over 1,70 m
Nej, det danske forsvar består kun af professionelle soldater ansat på kontrakt
Ja, hvis de er egnede og ikke trækker frinummer

I Danmark kan man blive pålagt ”et borgerligt ombud”. Hvad vil det sige?

Man har pligt til at tage en uddannelse
Man kan blive pålagt at arbejde for en social institution eller i en forening
Hvis man bliver udpeget som for eksempel nævning (jurymedlem), har man pligt til at påtage sig dette hverv

Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?

11 år
7 år
9 år

Skal forældre til børn i den danske folkeskole betale penge til skolen for deres børns skolegang?

Ja, forældrene skal betale 50 % af udgifterne til læremateriale til skolen
Ja
Nej

Er der skolepligt i Danmark?

Ja, alle børn skal gå i folkeskolen
Nej, forældre kan vælge, om deres barn skal undervises i folkeskolen, i en privat skole, eller om forældrene vil sørge for undervisning af barnet I hjemmet
Ja, men forældre kan frit vælge, om deres barn skal gå i folkeskolen eller I en privat skole

Homoseksuelle kan i Danmark:

Indgå et registreret partnerskab
Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold
Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle
Næste 10 spørgsmål   Foregående 10 spørgsmål  -  Home||||INDFØDSRETSPRØVEN 2023