INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?

i 1990’erne
i 1950’erne
i 1970’erne

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?

Moderen og faderen har fælles forældremyndighed
Moderen
Faderen

Offentlighedsloven indeholder regler om,

at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove
ordensreglerne for ophold på offentlige områder
borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

15 år
12 år
18 år

Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?

Nej
Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950
Ja, men kun under krigstilstande

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?

Alle, der er godkendt af politiet
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?

Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

Højesteret
Danmarks Øverste Domstol
Landsretten

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?

Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love
Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love
Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår

Den danske grundlovsdag fejres

Hvert år den 5. juni
Hvert år den 1. maj
Hvert år den 15. maj
Næste 10 spørgsmål   Foregående 10 spørgsmål  -  Home