INDFØDSRETSPRØVE ONLINE

Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?

i 1970’erne
i 1990’erne
i 1950’erne

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?

Moderen og faderen har fælles forældremyndighed
Moderen
Faderen

Offentlighedsloven indeholder regler om,

borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende
at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove
ordensreglerne for ophold på offentlige områder

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

12 år
15 år
18 år

Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?

Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950
Ja, men kun under krigstilstande
Nej

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?

Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
Alle, der er godkendt af politiet
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?

Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

Danmarks Øverste Domstol
Landsretten
Højesteret

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?

Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love
Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår
Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love

Den danske grundlovsdag fejres

Hvert år den 15. maj
Hvert år den 5. juni
Hvert år den 1. maj
Næste 10 spørgsmål   Foregående 10 spørgsmål  -  Home||||INDFØDSRETSPRØVEN 2023